J. Szaniawski Drama Theatre – Wałbrzych

Powszechny Theatre – Łódź
11 February 2022
Witkacy Theatre – Zakopane
11 February 2022
European Union Funds