The Teatr Wielki – Polish National Opera – Warsaw

D. Baduszkowa Musical Theatre – Gdynia
11 February 2022
Powszechny Theatre – Łódź
11 February 2022
European Union Funds